Ebced Değeri Nedir?

İsimlerin ebced değerinin nasıl hesaplandığını araştırdık. Ebced hesabı, Ebced değerleri adıyla söz edilen alfabetik bir sayısal sistemi aracılığıyla kelime yada cümlelerin sayısal değerini hesaplama işlemidir. Her ismin ebced değeri ve esması bulunmaktadır. İsimlerin ebced değeri Arapça harflerin sayısal değerleri ile hesaplanır. Her Arapça harfin ebced ilmine göre belli bir sayısal değeri vardır. Bu sayısal değerler 1 ile 1000 arasında bir değer almaktadır. Aşağıdaki tabloda Arapçada bulunan harflerin hangi sayısal değere karşılık geldiğini görebilirsiniz.

Sıra Arapça Türkçe Değeri
1 ا elif  1
2 ب be 2
3 ت  te 400
4 ث  se 500
5 ج cim 3
6 ح ha 8
7 خ 600
8 د dal 4
9 ذ zel 700
10 ر ra 200
11 ز ze  7
12 س sin  60
13 ش şın  300
14 ص sad  90
15 ض dad 800
16 ط tı  9
17 ظ zı   900
18 ع ayn  70
19 غ ğayn 1000
20 ف fe  80
21 ق gaf 100
22 ك kef  20
23 ل lam 30
24 م mim 40
25 ن nun 50
26 و vav  6
27 ه he  5
28 ى   ye 10

İsimlerin Esması Nedir, Nasıl Bulunur?

Allah’ın isimleri olan Esma-ül Hüsna da bulunan isimlerin belli bir ebced değeri vardır. Bu ebced değerinin çıkan sonucundaki sayısal değer kadar Allah’ın isimleri zikredilir. Bunun dışında herkesin kendi isminin de bir ebced değeri bulunur. İsminizin ebced değerini bulduktan sonra Allah’ın hangi ismine denk geldiğini ya da hangi isme en yakın değer aldığını bularak isminizin esmasını tespit ediyoruz. İsmin esması bulunduktan sonra ebced değeri kaç ise o kadar zikrediyoruz.

Kendi isminizin ebced değerini hesapladıktan sonra isminizin ebced değerine denk gelen ya da ona en yakın olan esma sizin isminizin esmasıdır. Çıkan sonuç Allah’ın hangi isminin ebced değerine denk geliyor ya da hangi ismine en yakın ise o esma sizin isminizin esması oluyor.

Örnek : Ali isminin ebced değerini hesaplayalım:

Harfler ى ل ع
Ebced Değeri 10 30 70
Toplam 110

Ali isminin ebced değerini 110 bulduk. 110 değerine denk gelen Allah’ın ismi el-Aliyy ismidir.

Ali isminin esması : el-Aliyy

Allah’ın 99 İsmi (Esma-ül Hüsna) Ebced Değerleri

Allah’ın 99 ismine ait ebced değeri, yıldız ve gün bilgilerini araştırdık.

Ayrıca bkz. Allahın 99 isminin anlamları, faziletleri, zikirleri ve sırları için tıklayınız. Ya da aşağıdaki isimlere tıklayarak doğrudan isme gidin.

1 – ALLAH (C.C)
Ebced Değeri : 66
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
34- EL AZİM
Ebced Değeri : 1020
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
67- EL VAHİD-ÜL-AHAD
Ebced Değeri : 63
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
2- ER RAHMAN
Ebced Değeri : 298
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
35- EL GAFUR
Ebced Değeri : 1286
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
68- ES SAMED
Ebced Değeri:134
Yıldızı:Jüpiter
Günü : Perşembe
3- ER RAHİM
Ebced Değeri : 258
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
36- EŞ ŞEKUR
Ebced Değeri : 526
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
69- EL KÂDİR
Ebced Değeri : 305
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
4- EL MELİK
Ebced Değeri : 90
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
37- EL ALİYY
Ebced Değeri:110
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
70- EL MUKTEDİR
Ebced Değeri : 744
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
5- EL KUDDÜS
Ebced Değeri : 170
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
38- EL KEBİR
Ebced Değeri : 232
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
71- EL MUKADDİM
Ebced Değeri:184
Yıldızı:Satürn
Günü : Cumartesi
6- ES SELAM
Ebced Değeri:131
Yıldızı:Güneş
Günü :Pazar
39- EL HAFİZ
Ebced Değeri : 998
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
72- EL MUAHHİR
Ebced Değeri : 847
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
7- EL MÜMİN
Ebced Değeri : 174
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
40- EL MÛKİT
Ebced Değeri:550
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
73- EL EVVEL
Ebced Değeri : 37
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
8- EL MÜHEYMİN
Ebced Değeri : 145
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
41- EL HASİB
Ebced Değeri : 80
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
74- EL AHİR
Ebced Değeri : 801
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
9- EL AZİZ
Ebced Değeri : 94
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
42- EL CELİL
Ebced Değeri : 73
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
75- EZ ZAHİR
Ebced Değeri : 1106
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
10- EL CEBBAR
Ebced Değeri : 206
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
43- EL KERİM
Ebced Değeri:270
Yıldız:Venüs
Günü : Cuma
76- EL BATIN
Ebced Değeri : 62
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
11- EL MÜTEKEBBİR
Ebced Değeri : 662
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
44- ER RAKİB
Ebced Değeri : 312
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
77- EL VALİ
Ebced Değeri : 47
Yıldızı : Güneş
Günü: Pazar
12- EL HALİK
Ebced Değeri : 371
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
45- EL MUCİB
Ebced Değeri:55
Yıldızı:Jüpiter
Günü : Perşembe
78- EL MÜTEALİ
Ebced Değeri : 551
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
13- EL BARİ
Ebced Değeri : 214
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
46- EL VASİ
Ebced Değeri : 137
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
79- EL BERR
Ebced Değeri : 202
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
14- EL MUSAVVİR
Ebced Değeri : 336
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
47- EL HAKİM
Ebced Değeri:78
Yıldızı:Venüs
Günü : Cuma
80- ET TEVVÂB
Ebced Değeri : 409
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
15- EL GAFFAR
Ebced Değeri : 1281
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
48- EL VEDÛD
Ebced Değeri : 20
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
81- EL MÜNTEKİM
Ebced Değeri : 630
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
16- EL KAHHAR
Ebced Değeri : 306
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
49- EL MECİD
Ebced Değeri : 57
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
82- EL AFÜVV
Ebced Değeri:165
Yıldız:Güneş
Günü : Pazar
17- EL VEHHAB
Ebced Değeri : 14
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
50- EL BAİS
Ebced Değeri:573
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
83- ER RAUF
Ebced Değeri : 387
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
18- ER REZZAK
Ebced Değeri:308
Yıldız:Venüs
Günü : Cuma
51- EŞ ŞEHİD
Ebced Değeri : 319
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
84- EL MALİK EL MÜLK
Ebced Değeri : 212
Yıldızı : Merkür
Günü : Çarşamba
19- EL FETTAH
Ebced Değeri : 489
Yıldızı : Merkür
Günü : Çarşamba
52- EL HAKK
Ebced Değeri : 108
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
85- ZÜL CELALİ VEL İKRAM
Ebced Değeri:1100
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
20- EL ÂLİM
Ebced Değeri:150
Yıldızı:Jüpiter
Günü :Perşembe
53- EL VEKİL
Ebced Değeri:66
Yıldızı:Venüs
Günü : Cuma
86- EL MUKSİT
Ebced Değeri : 209
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
21- EL KABİD
Ebced Değeri :903
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
54- EL KAVİYY
Ebced Değeri : 116
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
87- EL CAMİ
Ebced Değeri : 114
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
22- EL BASİT
Ebced Değeri : 72
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
55- EL METİN
Ebced Değeri : 500
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
88- EL GANİ
Ebced Değeri:1060
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
23- EL HAFID
Ebced Değeri : 1481
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
56- EL VELİYY
Ebced Değeri:46
Yıldızı:Satürn
Günü : Cumartesi
89- EL MUGNİ
Ebced Değeri : 1005
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
24- ER RAFİ
Ebced Değeri : 351
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
57- EL HAMİD
Ebced Değeri : 66
Yıldızı : Jüpiter.
Günü : Perşembe
90- EL MANİ
Ebced Değeri : 161
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
25- EL MUİZ
Ebced Değeri : 117
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: İzzet veren. Şereflendiren.
58- EL MUHSİ
Ebced Değeri : 148
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
91- ED DARR
Ebced Değeri:1001
Yıldızı:Mars
Günü : Salı
26- EL MÜZİLL
Ebced Değeri : 770
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
59- MÜBDİ
Ebced Değeri:57
Yıldızı:Jüpiter
Günü : Perşembe
92- EN NAFİ
Ebced Değeri : 201
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
27- ES SEMİ
Ebced Değeri :80
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı: Herşeyi duyan.
60- EL MUİD
Ebced Değeri : 124
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
93- EN NUR
Ebced Değeri : 256
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
28- EL BASİR
Ebced Değeri : 302
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
61- EL MUHYİ
Ebced Değeri : 68
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
94- EL HÂDİ
Ebced Değeri:20
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
29- EL HAKEM
Ebced Değeri : 68
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
62- EL MÜMİT
Ebced Değeri:490
Yıldızı:Mars
Günü : Salı
95- EL BEDİ
Ebced Değeri : 86
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
30- EL ADİL
Ebced Değeri : 104
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
63- EL HAYY
Ebced Değeri : 18
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
96- EL BAKİ
Ebced Değeri : 113
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
31- EL LATİF
Ebced Değeri : 129
Yıldızı : Venüsir.
Günü : Cuma
64- EL KAYYUM
Ebced Değeri : 150
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
97- EL VARİS
Ebced Değeri : 707
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
32- EL HABİR
Ebced Değeri : 812
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
65- EL VACİD
Ebced Değeri:14
Yıldızı:Satürn
Günü : Cumartesi
98- ER REŞİD
Ebced Değeri : 514
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
33- EL HALİM
Ebced Değeri : 88
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
66- EL MACİD
Ebced Değeri : 48
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
99- ES SABUR
Ebced Değeri : 298
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
İsimlerin Ebced Değeri ve Esması
4.3 (85%) 4 oy

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here