ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Vâhid İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Vâhid Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 17 Kasım 2013 0

Vâhid isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Vâhid isminin Kuran’da geçen ayetleri, Vâhid isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Vâhid isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Vâhid İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالواحد

Vâhid İsminin Anlamları

  • Eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan.
  • Vâhid; kendisinden başka olmamak, zâtında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde aslâ ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Sayılabilirlik, yâni iki değil, bir olmak demek değildir. Çünkü Allah sonsuzdur, ucu bucağı yoktur. Dolayısıyla bir sayıyla eşlemek imkânsızdır.
  • İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan.
  • Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
  • Tek, bir olmak, Allah ikincisi olmayan tek birdir. Zatında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde asla ortağı-dengi ve benzeri bulunmayandır.

Sponsorlu Bağlantılar


Vâhid İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 3669 (19) defa.

İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Vâhid İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:163) Herhâlde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.

(5:73) “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır.

(9:31) Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.

(18:110) De ki: “Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O’nun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.”

(37:4) Ki sizin ilâhınız tektir.

Bir Cevap Yazın »