ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Vâcid İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Vâcid Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 16 Kasım 2013 1

Vâcid  isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Vâcid isminin Kuran’da geçen ayetleri, Vâcid isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Vâcid  isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Vâcid İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالواجد

Vâcid İsminin Anlamları

  • İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan.
  • Vâcid, vâr olan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır. O’na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez. İstediğini, istediği vakit bulan demektir.
  • İstediğini bulan.
  • Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  • Var olan ve her şeyi vareden, icad eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır. O’na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez.

Sponsorlu Bağlantılar


Vâcid İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 196 defa.

Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.

Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Vâcid İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Yâ-Sîn sûresi (36), 82: “O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.”

Rahmân sûresi (55), 17: “(O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.”

Necm sûresi (53), 25: “Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah’ındır.”

Necm sûresi (53), 31: “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır.”

Kaaf sûresi (50), 16: “Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve Biz ona şah damarından daha yakınız.”

Fetih sûresi (48), 7: “Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Zuhruf sûresi (43), 11: “Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi…”

Şûrâ sûresi (42), 12: “Göklerin ve yerin kilitleri O’na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.”

Şûrâ sûresi (42), 49: “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk verir.”

Bir Yorum »

  1. Sunam 22 Mart 2017 at 22:40 - Reply

    EL FETTAH
    HERŞEYE KAPI AÇAN

Bir Cevap Yazın »