free web stats

Vâcid İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Vâcid Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

Sponsorlu Baglantilar

Vâcid  isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Vâcid isminin Kuran’da geçen ayetleri, Vâcid isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Vâcid  isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Vâcid İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالواجد

Vâcid İsminin Anlamları

  • İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan.
  • Vâcid, vâr olan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır. O’na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez. İstediğini, istediği vakit bulan demektir.
  • İstediğini bulan.
  • Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  • Var olan ve her şeyi vareden, icad eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratandır. O’na karşı hiçbir şey kendini gizleyemez.

Vâcid İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 196 defa.

Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.

Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.


Sponsorlu Baglantilar

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Vâcid İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Yâ-Sîn sûresi (36), 82: “O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.”

Rahmân sûresi (55), 17: “(O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.”

Necm sûresi (53), 25: “Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah’ındır.”

Necm sûresi (53), 31: “Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır.”

Kaaf sûresi (50), 16: “Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve Biz ona şah damarından daha yakınız.”

Sponsorlu Baglantilar

Fetih sûresi (48), 7: “Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Zuhruf sûresi (43), 11: “Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi…”

Şûrâ sûresi (42), 12: “Göklerin ve yerin kilitleri O’na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir.”

Şûrâ sûresi (42), 49: “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk verir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir