Şehîd isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Şehîd isminin Kuran’da geçen ayetleri, Şehîd isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Şehîd isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Şehîd İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالشهيد

Şehîd İsminin Anlamları

  • Şâhit.
  • Şehîd, herşeye şâhit olan, her şeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan demektir. Her zaman ve her yerde hâzır ve nâzır olan demektir.
  • Kullarının her yaptığını gören.
  • Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
  • Bilen ve muamelesini de buna göre yapandır.

Şehîd İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 319 defa.

Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.

Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer. Veya alın bölgesinden bir kıl koparılıp, kılın üzerine 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse; o kişi itaatkar olur. Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır. Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur. İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur. Zulme uğrayan kişi 1ay süreyle 319 defa Ya Şehid ismini zikredip, o kişiye beddua ederse zulumden kurtulur; zulmedende cezasını bulur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan eş-Şehîd İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Âl-i İmrân sûresi (3), 18: “Allah, Kendisi ile melekler ve adâlet (ve hakkı) gözeten ilim sahipleri O’ndan başka ilâh olmadığına şâhiddir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O Azîz’dir, (mutlak galiptir) Hakîm’dir (Her işi yerli yerince olandır.)” Allah Teâlâ, kendisinden başka hiçbir ilâh olmadığına şahitlik etti dostlar!

İsrâ sûresi (17), 96: “De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından haberdardır, yaptıklarını çok iyi görendir.”

Sebe’ sûresi (34), 47: “De ki: “Ben sizden herhangi bir ücret istemem, O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah’a aittir. O, her şeye şahittir…”

Hacc sûresi (22), 17: “Şüphesiz o iman edenler, yahudi olanlar, sabiîler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah’a) eş koşanlar (yok mu?)

Fetih sûresi (48), 28: “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Şahit olarak Allah yeter.”

Şehîd İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın eş-Şehîd Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları
5 (100%) 1 oy

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here