ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Raûf İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın er-Raûf Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 15 Kasım 2013 0

Raûf isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Raûf isminin Kuran’da geçen ayetleri, Raûf isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Raûf isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Raûf İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالرؤوف

Raûf İsminin Anlamları

  • Esirgeyen.
  • Rauf, çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan anlamındadır. Rauf’un anlamı ilk anda Rahîm’le benzer görünse de Kur’an’da Rauf ismi berâber geçtiği yerlerde Rahîm’den önce anılmıştır. Rauf’un kolaylık sağlaması anlamına örnek yaşlılık, hastalık ve zayıflık gibi hallerde bâzı ibâdetlerden muaf olma sayılabilir.
  • Kullarına çok şefkat edip esirgeyen.
  • Çok merhametli, pek şefkatli.
  • Çok merhamet eden, insanları yükümlü tutmada pek müsâmahalı ve yumuşak davranandır.

Sponsorlu Bağlantılar


Raûf İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 287 defa.

Hiçbir varlıktan zarar görmez.

Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan er-Raûf İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:143) Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki siz, bütün insanlar üzerine adâlet örneği ve hakkın şâhitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şâhit olsun. Daha önce içinde durduğun Kâ’be’yi kıble yapmamız da Peygamber’in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım diyeydi. Bu iş elbette Allah’ın hidâyet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah, îmânınızı yok edecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

(3:30) O gün her nefis işlemiş olduğu iyilik ve kötülükleri önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında büyük uzaklık bulunsun ister. Allah, size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını çok esirger.

(9:117) Andolsun ki, Allah, yine Peygambere ve en zor gününde ona uyan Muhâcirler’le Ensâr’a içlerinden bir kısmının kalbleri az kalsın kayacak gibi olmuşken tevbe nasîbetti de lutfedip tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü O, gerçekten çok şefkatli, çok bağışlayıcıdır.

(57:9) Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

(59:10) Onlardan sonra gelenler derler ki: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”

Bir Cevap Yazın »