ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Rahman İsminin Anlamı Nedir? Er-Rahmân Adının Anlamı

ismininanlaminedirki 04 Kasım 2013 0

Rahman isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Rahman isminin Kuran’da geçen ayetleri, Rahman isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel isimlerinden Rahman isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Rahman İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالرحمن

Rahman İsminin Anlamları

 • Raḥmān; Allah’ın bir sıfatı, İbranice ve Aramice “merhamet eden”, fiil olarak sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama, rahmet anlamlarına gelir. Aynı fiil kökü Arapçada da mevcut olduğu halde, sıfat biçimi Arapçadan alıntıya işaret eder.
 • Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran.
 • Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
 • Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden.
 • Allah’ın pek merhametli, çok rahmet sahibi olması anlamlarına gelen bir sıfat ismidir. Sıfat ismi olmakla beraber, bu ismin Allah’tan başkasına verilmesi uygun görülmez. “Çok rahmet sahibi, gayet merhametli ve sonsuz rahmeti bulunan” diye tefsir edilip açıklanabilirse de, yalnız yüce Allah’ın özel bir ismi olduğundan dolayı tam anlamıyla tercüme edilemez. Dilimizde onun tam karşılığı olan bir kelime yoktur. “Esirgeyici” olarak tercüme edilmesi de doğru değildir. Dolayısıyla bu anlam Rahman isminin tercümesi olamaz. “Acıyan” diye tercüme edilmesi de onun tam anlamını vermekten uzaktır. Çünkü kuru bir acıma merhamet değildir. Bilindiği gibi, merhamet acıyı giderip yerine sevinç ve iyiliği getirmektir. Bu itibarla merhametli sözcüğünden anladığımız anlamı, diğerlerinden anlayamayız. Rahman, “pek merhametli” şeklinde eksik olarak tefsir edilebilirse de tercüme edilemez. Yüce Allah’ın rahmeti, sadece bir iyilik duygusundan ibâret değildir. O’nun rahmeti, insanlara iyilik dilemesi ve sayılamayacak kadar nimetler vermesidir. O halde “Rahman” ismini böylece bilmek ve anlamak gerekir. Her gün karşılaştığımız ve içinde bulunduğumuz nimetler, aslında bize Rahman’ın en güzel açıklamasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar


Rahman İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde zikir sayısı : 298

Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.

Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 Vakit namazların ardından 2500 defa Ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haberi olur. Er Rahman ismini; misk, safran, gül suyu karışımı mürekkep ile kağıda yazıp üzerinde taşıyan; insanlar arasında sevgi, saygı görür. Günde 290 defa zikredenin her arzusu gerçekleşir.

Allahin-99-isimleri

Rahman İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

 • Rahman ve rahimdir.(1:3)
 • De ki: İster “Allah” deyin, ister “Rahmân” deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O’nundur.(17:110)
 • İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan ve gemide Nuh’la beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail’in soyundan, hidâyete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.(19:58)
 • (Peygamber) dedi: “Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân’dır ki, isnad ettiğiniz vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O’dur.”(21:112)
 • “Mektup Süleyman’dandır, Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyladır.”(27:30)
 • Onlar: “Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân’ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler” derler.(36:52)
 • Onlara denir: “İşte size vaad edilen bu cennet, Allah’a yönelen, O’nun emirlerine riâyet eden, görmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan ve O’na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.(50:32-33)
 • Rahmân (55:1)
 • O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O; şefkatle merhamet edendir.(59:22)
 • O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.(78:38)

Bir Cevap Yazın »