ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Nâfi İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın en-Nâfi Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 14 Kasım 2013 0

Nâfi isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Nâfi isminin Kuran’da geçen ayetleri, Nâfi isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Nâfi isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Nâfi İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالنافع

Nâfi  İsminin Anlamları

  • Faydalandıran.
  • Nâfi, hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran anlamına gelir.
  • Faydalı şeyleri yaratan.
  • Fayda veren şeyleri yaratan.
  • Hayır ve fayda verici şeyleri yaratandır. Bütün olaylar sebepleriyle meydana geliyorsa da, sebepler yok’u var edemez. Onlar ancak insanların elinde birer vesîle ve Hakk’tan isteme vâsıtası olmak üzere yaratılmışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar


Nâfi İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan en-Nâfi İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Yûnus sûresi (10), 106: “Ve Allah’tan başka, sana faydası da, zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böyle yaparsan, o zaman hiç şüphesiz sen zalimlerden olursun.”

Zuhruf sûresi (43), 12, 13: “O (Allah), bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini anarak şöyle diyesiniz: “Bunları bizim hizmetimize veren Allah’ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi.”

Câsiye sûresi (45), 12: “Allah O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O’nun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir.”

Câsiye sûresi (45), 13: “O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için (ibret ve) deliller vardır.”

Furkân sûresi (25). 47-49: “Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma (zamanı) yapan O’dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren O’dur. Ki biz (o suyla) ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım, diye.”

Bir Cevap Yazın »