free web stats

Müteâli İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Müteâli Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

Sponsorlu Baglantilar

Müteâli isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Müteâli isminin Kuran’da geçen ayetleri, Müteâli isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Müteâli isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Müteâli İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالمتعالِ

Müteâli İsminin Anlamları

  • Her şeyden yüce.
  • Ali, büyük.
  • Son derece yüce olan.
  • Yüksek ve yüce varlık. Bilinenlerin en üstün olanı. Akım yaratılmışlar da mümkün gördüğü her şeyden çok yüce olandır.

Müteâli İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.


Sponsorlu Baglantilar

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Müteâli İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Ra’d sûresi (13), 9: “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.”

Hıcr sûresi (15), 21: “Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır…”

Bakara sûresi (2), 255: “…O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de korumak O’na ağır gelmez…”

En’âm sûresi (6), 13: “Gecede, gündüzde barınan her şey O’nundur. O, işitendir, bilendir.”

Fussilet sûresi (41), 38: “Eğer onlar (Allah’a kulluktan) büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz O’nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.”

Tâ-Hâ sûresi (20), 114: “Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir…”

Âl-i İmrân sûresi (3), 189: “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Allah her şeye kâdirdir.”

Sponsorlu Baglantilar

En’âm sûresi (6), 1: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur…”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir