ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Muktedir İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Muktedir Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 10 Kasım 2013 0

Muktedir isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Muktedir isminin Kuran’da geçen ayetleri, Muktedir isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Muktedir isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Muktedir İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالمقتدر

Muktedir İsminin Anlamları

  • İktidar sahibi.
  • Muktedir, gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sahibi demektir.
  • Her şeye gücü yeten.
  • Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
  • Gücü her şeye yeten, her şeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf edendir.

Sponsorlu Bağlantılar


Muktedir İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 774

Her işte başarılı olmak için okunur.

Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Muktedir İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

“De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye kâdirdir.” Âl-i İmrân sûresi (3), 29

“Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki, Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kâdirdir.” Nisâ sûresi (4), 149

“Şimdi bak Allah’ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, mutlaka ölüleri diriltir. O herşeye kâdirdir.” Rûm sûresi (30), 50

“Dönüşünüz yalnızca Allah’adır. O’nun da herşeye gücü yeter.” Hûd sûresi (11), 4

Kehf suresinin 45. ayetinde, Kamer suresinin 42. ve 55. ayetlerinde de geçer.

Onlara dünya hayatını örnek ver ki; o, semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları (bitkileri), onunla karıştı (yeşerdi, büyüdü). Sonra da kuruyup, ufalandı ki rüzgâr, onu savurur. Ve Allah, herşeye muktedir olandır (gücü yetendir). Kehf 45

Âyetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık (helâk ettik). Kamer 42

Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır. Kamer 55

Bir Cevap Yazın »