ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Melik İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Melik Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 09 Kasım 2013 0

Melik isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Melik isminin Kuran’da geçen ayetleri, Melik isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Melik isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Melik İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالملك

Melik İsminin Anlamları

  • Hükümdar.
  • Melik mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan demektir.
  • Kur’an’ın ilk ve son sûresinde (Fâtiha ve Nâs sûresi) Allah’tan Melik olarak söz edilir; yâni bir Müslüman için mülk sâhibi, bütün eşyânın ve yaratılanların tek mâlikidir. Bütün varlıkların üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sâhip olma O’na mahsustur. Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezâlandırma, istediğini zelîl, dilediğini de azîz etme kudretine sâhip olan yalnız Allah’tır. O, yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegâne hükümdardır ve sonsuz kudretiyle onları idâresi altında tutan tek Allahtır.
  • Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı.Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  • Yüce Allah Melik’tir. Yani mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek mâlikidir. Bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O’na mahsustur. Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız yüce Allah’tır. O yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegane hükümdardır. Sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan tek Allah’tır..

Sponsorlu Bağlantılar


Melik İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 91 defa.

Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.

Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar. İlim ve marifet sahibi olurlar.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Melik İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(20:114) Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur’ân sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusuyla) Kur’ân’ı okumada acele etme; “Rabbim! Benim ilmimi artır” de.

(23:116) Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş’ın sâhibidir.

(59:23) O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir Allah yoktur. O, mâlik ve sâhiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

(62:1) Göklerde ve yerde olanların hepsi; padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir.

Bir Cevap Yazın »