Hayy isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Hayy isminin Kuran’da geçen ayetleri, Hayy isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Hayy isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Hayy İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالحيّ

Hayy İsminin Anlamları

  • Her zaman diri olan.
  • Hayy, ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan. Var. Diri, tam ve mükemmel mânâsıyla hayat sâhibi demektir.
  • Gerçek hayat sahibi olan.
  • Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
  • Diri, canlı hiç ölmeyen, hayatı ezeli ve ebedi olandır.

Hayy İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 324

Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Hayy İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:255) Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diridir (hayydır), bütün varlığın idâresini yürütendir (kayyûmdur). O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzûrunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlarsa O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsîsi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek, O’na zor gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.

(3:2) Allah, kendisinden başka hiçbir tanrı bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.

(40:65) O diridir. O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O hâlde yalnızca Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na tapının. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.

Hayy İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Hayy Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları
4.3 (85%) 8 oy

3 YORUMLAR

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here