ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Hamîd İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Hamîd Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 07 Kasım 2013 0

Hamîd isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Hamîd isminin Kuran’da geçen ayetleri, Hamîd isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Hamîd isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Hamîd İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالحميد

Hamîd İsminin Anlamları

  • Övülen.
  • Hamîd, çok övülen, övgüyle değer sıfatlarıyla hamd edilendir. Bütün varlığın diliyle övülmeye lâyık ve her an ancak O’na hamd edilen tek yüce varlık anlamlarına gelir.
  • En çok övülen ve en çok övgüye layık olan.
  • Her türlü hamd ve senaya layık olan.
  • Çok övülen, övgüyle değer sıfatlarıyla hamd edilendir. Bütün varlığın diliyle övülmeye lâyık ve her an hamd edilen tek yüce varlıktır.

Sponsorlu Bağlantılar


Hamîd İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Kazancın genişlemesi.

Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Hamîd İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Fâtiha sûresi (1), 1-4: “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın…” (Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, din gününün de sahibi olan Allah’a mahsustur.)

En’âm sûresi (6), 1: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur…”

Câsiye sûresi (45), 36: “Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Ra’d sûresi (13), 13: “Gök gürültüsü O’na hamd ile melekler de O’nun korkusundan dolayı O’nu tesbih ederler…”

Zümer sûresi (39), 75: “Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün…”

Şûrâ sûresi (42), 28: “İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O’dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O’dur.”

Hacc sûresi (22), 64: “Göklerde ve yerde ne varsa hep O’nundur. Doğrusu Allah müstağnîdir, övülmeğe layıktır.”

Fâtır sûresi (35), 15: “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.”.

İbrâhîm sûresi (14), 8: “Musa dedi ki: Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamdedilmeye layıktır.”

Bir Cevap Yazın »