ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Halîm İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Halîm Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 07 Kasım 2013 0

Halîm isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Halîm isminin Kuran’da geçen ayetleri, Halîm isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Halîm isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Halîm İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالحليم

Halîm İsminin Anlamları

  • Yumuşak muâmele eden.
  • Halîm, acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakandır. Yumuşak davranan, hilmi çok olan demektir.
  • Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden.
  • Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
  • Acele etmeyen, günahkârların cezasını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakandır.

Sponsorlu Bağlantılar


Halîm İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 88 defa.

Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur.

Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Halîm İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:225) Allah, sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz lağıvdan (herhangi bir kasıt olmadan, kanaate göre yanlış yere yapılan yeminden) sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok halimdir.

(2:235) Böyle kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız. Fakat meşru bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikâh akdine azmetmeyin (kesin karar vermeyin). Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyle ise O’nun azabından sakının. Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır.

(17:44) Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah’ı tesbih ederler. O’nu hamdla tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, halimdir çok bağışlayandır.

(22:59) Allah, onları hoşnud olacakları bir yere (cennete) elbette koyacaktır. Şüphesiz Allah Alîmdir (herşeyi bilir) Halîmdir, (Kullarına yumuşak davranır.).

(35:41) Doğrusu gökleri ve yeri yok oluvermekten, Allah tutuyor. Andolsun ki eğer yok oluverirlerse, onları O’ndan başka kimse tutamaz. Gerçekten O, çok yumuşak davranır, çok bağışlayıcıdır.

Bir Cevap Yazın »