ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Hakîm İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Hakîm Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 07 Kasım 2013 0

Hakîm isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Hakîm isminin Kuran’da geçen ayetleri, Hakîm isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Hakîm isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Hakîm İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالحكيم

Hakîm İsminin Anlamları

  • Her işi hikmetli olan.
  • Hakîm, her şeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olandır. Emirleri, kelâmı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sâhibi olan demektir.
  • Her şeyi yerli yerinde yapan.
  • Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
  • Herşeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olandır.

Sponsorlu Bağlantılar


Hakîm İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 6084 defa.

İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.

Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Hakîm İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:129) Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin (okusun), kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pâk eylesin. Hiç şüphesiz Azîz sensin, hikmet sâhibi Sensin.

(2:260) Bir zamanlar İbrahim de: “Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” demişti. Allah: “İnanmadın mı ki?” buyurdu. İbrahim: “İnandım, fakat kalbim iyice yatışsın diye istiyorum.” dedi. Allah buyurdu ki: “Öyle ise kuşlardan dördünü tut da onları kendine çevir, iyice tanıdıktan sonra (kesip) her dağın başına onlardan birer parça dağıt, sonra da onları çağır, koşa koşa sana gelecekler. Ve bil ki, Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sâhibidir.”

(31:27) Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kâlem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah’ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

(46:2) Bu kitabın indirilişi, çok güçlü, hüküm ve hikmet sâhibi olan Allah tarafındandır.

(57:1) Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

(66:2) Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sâhibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir.

Bir Cevap Yazın »