ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Habîr İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Habîr Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 06 Kasım 2013 0

Habîr isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Habîr isminin Kuran’da geçen ayetleri, Habîr isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Habîr isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Habîr İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالخبير

Habîr İsminin Anlamları

  • Her şeyden haberdâr olan.
  • Habîr, herşeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sâhibi olan, onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakandır. Herşeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdâr olan demektir.
  • Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
  • Her şeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sahibi bulunan, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakandır.

Sponsorlu Bağlantılar


Habîr İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 812

Hafıza ve idrakin genişlemesi için

Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan el-Habîr İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Hucurât sûresi (49), 18: “Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını (görülmeyen esrarını) bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.”

Mâide sûresi (5), 7: “Allah’ın, üzerinizdeki nimetini ve “İşittik, itaat ettik” dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir.”

Hucurât sûresi (49), 13: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok (yanlış yapmaktan korkarak) korunanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.”

Ahzâb sûresi (33), 34: : “Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti (Sünnet’i) anıp düşünün. Şüphe yok ki Allah Latîf’tir (lûtuf sahibidir) ve her şeyden haberdardır.”

Bir Cevap Yazın »