ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Cebbâr İsminin Anlamı Nedir? Allah’ın el-Cebbâr Adının Faziletleri, Zikri ve Sırları

ismininanlaminedirki 06 Kasım 2013 0

Cebbâr isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Cebbâr isminin Kuran’da geçen ayetleri, Cebbâr isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Cebbâr isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Cebbâr İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالجبّار

Cebbâr İsminin Anlamları

  • Güç kullanan.
  • Cebbar, emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan demektir.
  • İstediğini zorla yaptıran.
  • Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
  • Allah’ın, yarattığı tüm varlıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, her konuda çok güçlü ve kudretli olduğu anlamındadır. Ayrıca Allah’ın yarattıklarının tümünü kendi iradesine mecbur eden, dilediğini de zorla yaptırmaya gücü yeten, kesin hükmüne karşı gelinemeyen yaratıcı olduğu anlamına da gelir. Yüce Allah’ın “Cebbâr” sıfatı sebebiyle insanların, işlerine kendi iradeleri ve serbestlikleri olmadığı sanılmamalıdır. Çünkü Allah, bildirdiği emir ve yasaklarına uyup uymama konusunda insanları kendi iradelerinde serbest bırakmıştır. Şüphesiz insanların, Allah tarafından akıllı ve iradeli yaratılmalarının bir anlamı vardır. Allah, insanı O’nun hükümlerini tanıyıp bilmesi için akıllı, kendi irade ve istekleri ile O’nun emrine uymaları ve gösterdiği bu yolda yürümeleri için de serbest iradeli yaratmıştır.
  • Ancak Allah’ın, insanlara işlerinde serbestlik tanımış olması, onların bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur olduğu anlamına gelmez. Örneğin Allah’ın emirlerini dinlemeyip O’na karşı gelen asiler, günahkârlar cezaya yanaşmak istemeseler de vakti gelince cezalarını çekmeye mecbur olacaklardır. Allah’ın mutlak iradesi ve kudreti altına girmeyen hiçbir varlık düşünülemez. “Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir” (Âlu İmrân, 3/83).

Sponsorlu Bağlantılar


Cebbâr İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 206

istek ve arzuların olması için

Ya Cebbar ismini zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur. Ya Cebbar ve Zülcelali Vel İkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taşıyan bütün insanlara güzel görünür. Her gören saygı ve sevgide bulunur.

Allahin-99-isimleri

Esma-ül Husna’dan er-Cebbâr İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:117) O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murad edince, ona yalnızca “ol!” der, o da hemen oluverir.

(6:101) Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Herşeyi yaratan O’dur. Ve O, herşeyi bilendir.

Bir Cevap Yazın »