ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Basîr İsminin Anlamı Nedir? el-Basîr Adının Anlamı

ismininanlaminedirki 06 Kasım 2013 0

Basîr isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Basîr isminin Kuran’da geçen ayetleri, Basîr isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Basîr isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Basîr İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالبصير

Basîr İsminin Anlamları

  • Gören.
  • Basîr, herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren demektir. Tabiî ki canlıların çoğunda görme duyusu beştir. Buradan insan ve hayvanlara çevreleriyle temasta olabilmeleri için dil, kulak, akıl, temas ve görme duyularını vermiş ve sorumlu olan yarattıklarından da kendisini eserlerinden tanıması için bu duyuyarla donatmıştır.
  • Her şeyi bütün incelikleriyle gören.
  • Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
  • Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yaratıklarına da görme duyusunu veren anlamını taşır.

Sponsorlu Bağlantılar


Basîr İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 112

Acziyetin kalkması için okunur.

Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

Allahin-99-isimleri

Basîr İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(4:58) Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

(17:1) Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki herşeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.

(42:11) O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, herşeyi işitir ve görür.

(42:27) Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.

(57:4) O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

(67:19) Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân’dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, herşeyi görmektedir.

Bir Cevap Yazın »