ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Alîm İsminin Anlamı Nedir? El-Alîm Adının Anlamı

ismininanlaminedirki 04 Kasım 2013 0

Alîm isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Alîm isminin Kuran’da geçen ayetleri, Alîm isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel 99 isimlerinden Alîm isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Alîm İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالعليم

Alîm İsminin Anlamları

  •  Her şeyi çok iyi bilen.
  • Çok bilen, bilgisi sonsuz, farkında olan, her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedî ve ezelî olan demektir. Aynı zamanda bilgiç anlamınada gelir.
  • Her şeyi hakkıyla bilen.
  • Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
  • Allah’ın, çok bilen, bilgisi ezelî ve ebedî olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı olduğu manasını ifade eder.

Sponsorlu Bağlantılar


Alîm İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 150

İlim zenginliği için okunur.

Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

Allahin-99-isimleri

Alîm İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

(2:158) Gerçekten Safâ’yla Merve Allah’ın alâmetlerindendir. O’nun için her kim hac veya umre niyetiyle Kā’be’yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o herşeyi bilir.

(3:92) Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.

(4:35) Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, herşeyin aslından haberdardır.

(24:41) Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duâsını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.

(33:40) Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi hakkiyle bilendir.

(35:38) Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o, sinelerin içinde olanları da bilir.

(57:6) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

(59:22) O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı5 da, görünen âlemi de bilendir. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Bir Cevap Yazın »