ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Âhir İsminin Anlamı Nedir? El-Âhir Adının Anlamı

ismininanlaminedirki 04 Kasım 2013 0

Âhir isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Âhir isminin Kuran’da geçen ayetleri, Âhir isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel isimlerinden Âhir isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Âhir İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالآخر

Âhir İsminin Anlamları

  • Varlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan.
  • Hiç bir şey yok iken Allah vardı ve her şey yok olduktan sonra Allah yine var olacaktır.
  • O’dur Evvel, her şeyden önce, başlangıcı yoktur ve her şeyin ilkidir. Çünkü varlıkların hepsinin başlangıcı ve hepsini ortaya çıkarandır. Ve son, hepsinin yok olmasından sonra O, bâkidir “O’nun zâtından başka her şey helak olacaktır…” (Kasas,88), “Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak, ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak .” (Rahmân, 26,27) âyetlerinin ifade ettikleri mânâya göre varlıkların hepsi helak ve fenâya gider ve gidebilir, ancak O, kalır. Bütün yaratıkların, varlık sebepleri ortadan kalkınca esasen helak edilirler ve yok olurlar. Sonra bütün işler ona döndürülür. Binaenaleyh O, hepsinden evvel olduğu gibi, hepsinin gayesi ve varlığın sonudur. Binaenaleyh O’nun için ne yalnız Evvel ve de yalnız Ahir diye hükmetmemeli, “Evvel ve Ahir” demelidir.
  • Her şeyden sonra olan.
  • Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
  • Herşey son bulunca O, var olarak kalacaktır. Varlığının sonu yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar


Âhir İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde 801 defa.

Ömür uzunluğu için.

Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.

Allahin-99-isimleri

Âhir İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

57:3): O, evvel ve âhirdir. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Bir Cevap Yazın »