ABCDEFGHİKLMNOPRSŞTUVYZ

Adil İsminin Anlamı Nedir? El-Adl Adının Anlamı

ismininanlaminedirki 04 Kasım 2013 0

Adil isminin anlamları, Kuran-ı Kerim’de ki Arapça ve Türkçe manası, Adil isminin Kuran’da geçen ayetleri, Adil isminin faziletleri, Esma-ül Hüsna yani Allah’ın güzel isimlerinden Adil isminin sırları ve zikirlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Adil İsminin Özellikleri

Kökeni: Arapça

Arapça Yazılışıالعدل

Adil İsminin Anlamları

  •  Adil olan.
  • İslâm’da adâlete verilen önem büyüktür. İslâm kültüründeki adâlet anlayışı, kânundaki hakkın verilmesinden ibârettir.
  • Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez.
  • Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
  • Allah’ın herkese hakkını veren, koyduğu âdil hükümleriyle zulme razı olmayan, zulmü ve zâlimi sevmeyen anlamına gelen sıfatının ismidir. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır (el-A ‘raf, 7/85; Yûnus, 10/109; Yûsuf, 12/80).

Sponsorlu Bağlantılar


Adil İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 104

Adaletli olmak için

Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar.

Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

Allahin-99-isimleri

Adil İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

  • Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Allah Hayrü’l-Hâkimîn yani adâletle hükmedenlerin en hayırlısı (el-A’râf, 7/87) olarak ifade edilirken, en büyük adâlet sıfatına sahip olan varlık anlamında kullanılmıştır.
  • el-A ‘raf, 7/85; Yûnus, 10/109; Yûsuf, 12/80

Bir Cevap Yazın »